Zespoły nauczycielskie

Rok szkolny 2017/2018

/nowi przewodniczący zostaną wybrani na pierwszej RP/

W zespole funkcjonują następujące stałe zespoły nauczycielskie:

  1. Zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego.

mgr xxxxxxxxxx

  1.  Zespół edukacji wczesnoszkolnej.

mgr xxxxxxxxx

  1. Zespół nauczycieli II etapu edukacyjnego.

mgr xxxxxxxxx

Komentarze są wyłączone.